Γήρανση κυττάρων και ατόμων

Η γήρανση προκαλείται από την προοδευτική συσσώρευση ζημιών με την πάροδο του χρόνου, σε σημείο που θέτει σε κίνδυνο τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος. Αυτή