Πού πήγε η πρωτεΐνη τρέλα,

Ραφιναρισμένο αλάτι, έκανε μια βιομηχανική μέθοδο και επίσης να καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες, τις ανησυχίες, καθώς και ζημιές, ιδίως τα νεφρά μας. Π. χ. αλατισμένα